• aboutimg

Hape tau tsim los pab txhua tus niam txiv kawm paub sib txuas lus nrog lawv cov menyuam. Txhawm rau pab cov menyuam yaus ntau dua khaws cov txuj ci thiab ua lub neej noj qab haus huv.Nyob rau 30 xyoo dhau los, Hape qhov khoom ua si zoo tshaj plaws thiab tsev neeg (kev txawj ntse ua si) kev daws teeb meem ua rau niam txiv xav tsis thoob rau ntau txhiab tsev neeg.